openvas-manager

Manager Module of OpenVAS

The OpenVAS-Manager is a layer between OpenVAS-Scanner and various client applications such as OpenVAS-Client or Greenbone Security Assistant. Among other features, it adds server-side storage of scan results and it makes it unnecessary for scan clients to keep connection until a scan finishes.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Debian 7.0

ScientificLinux 6

CentOS CentOS-6

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.