openais

The OpenAIS Standards-Based Cluster Framework executive and APIs

This package contains the openais executive, openais service handlers, default configuration files and init script.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.