numix-icon-theme-circle

Numix-Circle icon theme

Numix-Circle is an icon theme from the Numix project - <a href="http://numixproject.org">http://numixproject.org</a> .

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.6“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Slowroll

home:ahjolinna Bendruomenė
24.04.22.r0.g1afc3df

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-12-SP5

Debian 12

Debian 9.0

home:tangerine Bendruomenė
19.06.13

RedHat RHEL-7