nodejs4

Evented I/O for V8 JavaScript

Node.js is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine. Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight and efficient. Node.js' package ecosystem, npm, is the largest ecosystem of open source libraries in the world.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.