nodejs14

Evented I/O for V8 JavaScript

Node.js is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine. Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O model. Node.js has a package ecosystem provided by npm.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.