nfsidmap

NFSv4 ID Mapping Library

In NFSv4, identities of users are conveyed by names rather than user ID and group ID. Both the NFS server and client code in the kernel need to translate these to numeric IDs.

  • Verzia 0.26
  • Veľkosť 42,8 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.