NFO Viewer

Kategorie: GTK Office Utility Viewer

Simple Viewer for NFO Files

NFO Viewer is a simple viewer for NFO files, which are "ASCII" art in the CP437 codepage. The advantages of using NFO Viewer instead of a text editor are preset font and encoding settings, automatic window size and clickable hyperlinks.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.