netcfg

Network Configuration Files in /etc

All of the basic configuration files for the network programs including /etc/aliases, /etc/protocols, and /etc/services. These are often used by network routines in the C library and therefore must be installed for all network programs.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.