Nemiver

Kategorie: Debugger Development

Nemiver graphical debugger

Nemiver is a standalone graphical debugger that integrates well in the GNOME desktop environment. It currently features a backend which uses the well known GNU Debugger gdb to debug C / C++ programs.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.