nano

Pico editor clone with enhancements

GNU nano is a small and friendly text editor. It aims to emulate the Pico text editor while also offering a few enhancements.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

Raspbian 11

Raspbian 10

Debian Testing

Debian 11

Debian 10

Debian 9.0

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 32

ScientificLinux 7

ScientificLinux 6

RedHat RHEL-7

RedHat RHEL-6

CentOS CentOS-7

Ubuntu 22.04

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:13.2

openSUSE:13.1

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:11.4

openSUSE:11.1

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

Fedora:30

CentOS:CentOS-6

Mageia:6

Fedora:28

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

SUSE:SLE-12-SP3:GA

SUSE:SLE-11:SP3

Debian:7.0

Debian:8.0