nagios-plugins-fping

Fast ping check

This plugin will use the fping command to ping the specified host for a fast check. Note that it is necessary to set the suid flag on fping.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.