mygnuhealth

The personal health record for the GNU Health system

The Personal Health Information Management System for Desktop and Mobile Devices for the GNU Health ecosystem

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.