multisync-gui

GUI for synchronization with OpenSync

Graphical version of MultiSync for the libopensync package. To allow synchronization on machines which use a X server. It relies on the OpenSync framework to do the actual synchronization. You need to install the libopensync package and the plugins for it, too. This package is independent from the various multisync-* packages which will be obsoleted once OpenSync has left the beta phase.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.