msttcore-fonts

Microsoft's Core Fonts for the Web and Cleartype Fonts

This package contains Microsoft True Type Core Fonts for the Web

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

Fedora Rawhide (unstable)

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.