msfetch

MS Exchange Mail Retrieval Utility

msfetch is a remote MS Exchange mail retrieval utility that retrieves email from your MS Exchange OWA (2000/2003/2007) mailbox and saves it in .mbox files. It uses WebDAV to retrieve emails over HTTP/HTTPS. It supports Windows Basic, OWA Web Forms 2007, and OWA Web Forms 2003 authentication methods supported.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-12-SP5

CentOS CentOS-7

server:mail Experimentální
0.5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA