monodevelop

Full-Featured IDE for Mono and Gtk-Sharp

MonoDevelop is a full-featured integrated development environment (IDE) for Mono and Gtk-Sharp primarily designed for C-Sharp and other .NET languages. It allows to quickly create desktop and ASP.NET Web applications. Support for Visual Studio file formats eases porting to Linux.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.