mono-zeroconf-doc

A cross platform Zero Configuration Networking library for Mono

Mono.Zeroconf is a cross platform Zero Configuration Networking library for Mono and .NET. It provides a unified API for performing the most common zeroconf operations on a variety of platforms and subsystems: all the operating systems supported by Mono and both the Avahi and Bonjour/mDNSResponder transports.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.