mono-qt4

Mono Qt4 kdebindings library

.NET/Mono bindings for the Qt4 libraries from the kdebindings Qyoto project.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.5

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.