mono-data-firebird

Database connectivity for Mono

The Mono Project is an open development initiative that is working to develop an open source, Unix version of the .NET development platform. Its objective is to enable Unix developers to build and deploy cross-platform .NET applications. The project will implement various technologies that have been submitted to the ECMA for standardization. Database connectivity for Mono.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.