mlocate

An utility for finding files by name

A new locate implementation. The m character stands for merging, because updatedb reuses the existing database to avoid re-reading most of the file system. User must be member of locate group in order to use this package.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.