mksusecd

Tool to create SUSE Linux installation ISOs

This is a tool to create SUSE Linux installation ISOs.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.6

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.