mirage

A fast and simple image viewer

Mirage is a fast and simple GTK+ image viewer. Because it depends only on PyGTK, Mirage is ideal for users who wish to keep their computers lean while still having a clean image viewer.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.