mingw64-mono-debug

Debug information for package mingw64-mono

This package provides debug information for package mingw64-mono. Debug information is useful when developing applications that use this package or when debugging this package.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.