Midori Web Browser

Kategooriad: Network WebBrowser

Lightweight Webkit-based Web Browser

Midori is a lightweight web browser based on WebKit and GTK+. Its major features are: * Tabs, windows and session management. * Flexibly configurable Web Search. * User scripts and user styles support. * Straightforward bookmark management. * Customizable and extensible interface. * Extensions written in C and Vala.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.