microcode_ctl

Microcode Updates for Intel CPUs

This utility allows updating the microcode of Intel and AMD x86 and x86-64 CPUs.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.1

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

CentOS CentOS-6

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.