menu-cache

A tool speed up menus

Libmenu-cache is a library creating and utilizing caches to speed up the manipulation for freedesktop.org defined application menus. It can be used as a replacement of libgnome-menu of gnome-menus.

  • Verzia 1.1.0
  • Veľkosť 56,0 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.