mate-menus

MATE Desktop Menu

mate-menus contains the libmate-menu library, the layout configuration files for the MATE menu, as well as a simple menu editor. The libmate-menu library implements the "Desktop Menu Specification" from freedesktop.org.

  • Versió 1.24.0
  • Mida 50 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Debian 9.0

Debian 8.0

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.