mapserver

Environment for building spatially-enabled internet applications

Mapserver is an internet mapping program that converts GIS data to map images in real time. With appropriate interface pages, Mapserver can provide an interactive internet map based on custom GIS data.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:42.2