MangoHud

Kategorie: Game Utility

A Vulkan and OpenGL overlay for monitoring

A Vulkan and OpenGL overlay for monitoring FPS, temperatures, CPU/GPU load and more.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Slowroll

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Debian 12

Debian 10

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.