man

A Program for Displaying man Pages

A program for displaying man pages on the screen or sending them to a printer (using groff).

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.