mame-mess

Multi Emulator Super System

This is the MESS only build of MAME; it has been compiled without Arcade built in. MESS is an emulator for many game consoles and computer systems, based on the MAME core and now a part of MAME. MESS emulates portable and console gaming systems, computer platforms, and calculators.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.