MAME-MESS

Kategorie: Emulator Game

Multi Emulator Super System

This is the MESS only build of MAME; it has been compiled without Arcade built in. MESS is an emulator for many game consoles and computer systems, based on the MAME core and now a part of MAME. MESS emulates portable and console gaming systems, computer platforms, and calculators.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.