mailcheck

A command tool to check for new mail in multiple mailboxes

Mailcheck is a simple, command line, configurable tool that allows multiple mailboxes to be checked for the existence of new mail messages. It supports both mbox and maildir-style mailboxes. It also supports remote POP3 and IMAP mailboxes.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA