magiterm

SSH Client for Bulletin Board Systems

MagiTerm is a SDL2 based ssh / telnet client for Bulletin Board Systems featuring downloads and uploads via Zmodem, Font Changing, Double Size Mode, Cut and paste and full ANSI CP437 support.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Raspbian 11

Raspbian 10

Debian 11

Debian 10

Fedora 38

Ubuntu 22.04

Ubuntu 20.04

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

OBS:DefaultKernel

Ubuntu:23.10