libx264

Library for encoding into H.264/MPEG-4 AVC

x264 is a free software library for encoding video streams into the H.264/MPEG-4 AVC compression format.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

home:regataos Kommuun
0.155svn20190201

openSUSE Leap 15.2

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 34

ScientificLinux 7

ScientificLinux 6

RedHat RHEL-7

RedHat RHEL-6

RedHat RHEL-5

CentOS CentOS-7

Mageia Cauldron (unstable)

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.