libtxc_dxtn

S3 Texture Compression

libtxc-dxtn is an implementation of the S3 Texture Compression (S3TC) for use with the OpenGL implementation Mesa.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.4

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-11 SP 4

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.