libsap

Library for Playing Atari XL/XE Tunes

libSap is a Linux port of the SAP Library, a software emulation of the 6502 microprocessor and the Pokey chip. Those two chips are used in Atari XL/XE computers. SAP Library is used to run programs written in 6502 machine language, programs that are using the Pokey chip to play tunes and sounds. This package also contains sapplay, a simple command line-based player.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.