LibreSprite

Kategorie: 2DGraphics Graphics RasterGraphics

Animated sprite editor & pixel art tool

LibreSprite is an open source program to create animated sprites for websites and games.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.