libqt5-creator

Integrated Development Environment targeting Qt apps

Qt Creator is an integrated development environment (IDE) designed to facilitate development with the Qt application framework.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.6

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.