libobjc33

Library for the GNU Objective C Compiler

The library for the GNU Objective C compiler.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.6

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

SUSE SLE-11 SP 4

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.