libnids

Network Intrusion Detection System Library

Libnids is an implementation of an E-component of Network Intrusion Detection System. It emulates the IP stack of Linux 2.0.x. Libnids offers IP defragmentation, TCP stream assembly and TCP port scan detection.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

network:utilities Eksperimentaalne
1.24

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.