libnids1_24

Network Intrusion Detection System Library

Libnids is an implementation of an E-component of Network Intrusion Detection System. It emulates the IP stack of Linux 2.0.x. Libnids offers IP defragmentation, TCP stream assembly and TCP port scan detection.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.