libklfbackend3_2

KLatexFormula backend library (Qt4)

A C++/Qt library to generate images (PNG, EPS, PDF, plus all Qt-supported image formats) from LaTeX equations. This library implements the base functionality of KLatexFormula. This library is compiled for Qt 4. See also packages klatexformula and libklfbackend-qt3.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.