libilmbase6

Base library for ILM software (OpenEXR)

Base library for Industrial Light & Magic software (OpenEXR). * Half is a class that encapsulates our 16-bit floating-point format. * IlmThread is a thread abstraction library for use with OpenEXR and other software packages. It currently supports pthreads and Windows threads. * Imath implements 2D and 3D vectors, 3x3 and 4x4 matrices, quaternions and other useful 2D and 3D math functions. * Iex is an exception-handling library.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.