libicu53_1

International Components for Unicode

ICU is a set of C and C++ libraries that provides robust and full-featured Unicode support. This package contains the runtime libraries for ICU which include precompiled locale data.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.