libical0

An Implementation of Basic iCAL Protocols

Libical is an open source implementation of the IETF's iCalendar calendaring and scheduling protocols (RFC 2445, 2446, and 2447). It parses iCal components and provides a C API for manipulating the component properties, parameters, and subcomponents.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.