libhowl0

Howl Compatibility Package for the Zeroconf/Bonjour D-Bus service

Howl compatibility layer for Avahi. Avahi is an implementation of the DNS Service Discovery and Multicast DNS specifications for Zeroconf Computing.

  • Verzia 0.7
  • Veľkosť 56,7 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.