libhogweed2

Cryptographic Library for Public Key Algorithms

Nettle is a cryptographic library that is designed to fit easily in more or less any context: In crypto toolkits for object-oriented languages (C++, Python, Pike, ...), in applications like LSH or GNUPG, or even in kernel space. The libhogweed library contains public key algorithms to use with libnettle.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.