libgupnp-ui-1_0-0

Collection of GTK+ widgets on top of GUPnP

GUPnP-UI provides a collection of simple GTK+ widgets on top of GUPnP.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.