libgtkspell-3-0

GTK3 Spell Checker Interface Library

GtkSpell provides MSWord-style and MacOSX-style highlighting of misspelled words in a GtkTextView widget. Right-clicking a misspelled word opens a menu of suggested replacements.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3