libgtksourceviewmm-2_0-2

C++ interface for gtksourceview

gtksourceviewmm provides a C++ interface to the gtksourceview library.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.